Over Trauma, daar moet je naar toe! PMT bij kinderen en jongeren met trauma

Trauma, daar moet je naar toe! PMT bij kinderen en jongeren met trauma

Windesheim

Tijdens deze studiedag zullen collega’s uit het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiatrie en onderwijs een lezing geven en workshops verzorgen rondom het thema trauma. In de hulpverlening aan kinderen en jongeren krijgen we als PMT-ers / vaktherapeuten vaak te maken met dit thema. Vanuit diverse hoeken worden er protocollen toegelicht en besproken, maar kan er ook mee geoefend worden. De kennis en vaardigheden van de deelnemers zal hierdoor vergroot worden, waardoor ze beter in staat zijn om kinderen jongeren met trauma in hun praktijk te behandelen.

Programma van de scholing

9.30 – 10.00 uur             inloop (zaal 7)

10.00 – 11.15 uur           Keynote speaker Roland Verdouw (Team Next): het Neurosequentiële model

11.15 – 11.30 uur            Pauze

11.30 – 12.45 uur            Workshop ronde 1

12.45 – 13.30 uur            Lunchpauze en netwerken

13.30 – 14.45 uur            Workshop ronde 2

14.45 – 15.30 uur            Gezamenlijke afsluiting

15.30 – 16.30 uur            Borrel en netwerken

Presentatie door Roland Verdouw, Team Next

Roland Verdouw is kinder- en jeugd­psychiater en werk­zaam op het snijvlak van de jeugd-GGZ en jeugd­zorg met de focus op  effecten van relationele traumatisering en verwaarlozing. Sinds 2013 is hij verbonden aan het Neurosequential Network, waar hij met de toekenning van een Fancourt-studiebeurs zich certificeerde in het Neurosequentiële Model tot NMT Mentor. Samen met zijn collega’s van TeamNEXT heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa. Daarnaast is hij werkzaam bij Youz, polikliniek Haaglanden en KieN. Voor meer info zie www.teamnext.nl

Workshops

Ronde 1:

1. Sensomotorische Psychotherapie door René de Weerd (psychomotorisch therapeut werkzaam in de Kind en jeugdpsychiatrie bij GGZ centraal Fornhese)  (max 16 deelnemers)

René de Weerd: ik werk met jonge kinderen ( 0-12 ) en hun gezinnen. Ik ben in mijn werken als PMT -er sterk beïnvloed nadat ik  level 1 + 2 van de Sensomotorische psychotherapie had gevolgd. Sensomotorische psychotherapie (SP) is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte behandelmethode voor trauma verwerking en herstel van gehechtheid. 

In de workshop wil ik stil staan bij de 5 basis bewegingsvormen (Bainbridge-Cohen, 1993) Door deze te laten ervaren en deelnemers meer bewust te maken van de taal van het lichaam, voorbij de woorden en de theorie. Het meer verstaan van de intelligentie van het lichaam om bij stagnatie te zorgen voor regulatie en voor stimulatie bij onder-activatie..  SP heeft als aangrijpingspunt het lichaam. Het is een bottom-up benadering waarbij het lichaam het verhaal vertelt. De therapie richt zich op de act of triump , spanningsvermindering en het repareren van de gemiste ervaring.

2. PM(K)T en het Neurosequentiële model van Therapie (NMT); traumabehandeling vanuit de NMT vormgeven – door Lena Bastian (max 20 deelnemers)

Lena Bastian: in 2001 ben ik afgestudeerd als 1e graad dansdocente aan de Rotterdamse dansacademie (Codarts). In 2008 ben ik aan de Post-HBO opleiding tot Psychomotorische kindertherapeut begonnen, waar ik in 2011 met succes ben afgestudeerd. Sindsdien werk ik in eigen praktijk, Praktijk LevF, waar ik kinderen en jongeren behandelen met o.a. ontwikkelingsproblemen, hechtingsproblemen en trauma.  Ik ben sinds 2017 verbonden aan de SGGZ Polikliniek Haaglanden, specialisme Trauma en Hechting (YOUZ).

In deze workshop maken de deelnemers kennis met het Neurosequentiële Model of Therapeutics van Dr. Bruce Perry en het werken van uit deze visie.  Daarnaast wordt er ingegegaan op de hechtingstheorie en hoe de hechtingspiramide van Truus Bakker gebruikt kan worden tijdens de behandeling. Ook de transfer naar het dagelijks leven en het creëren van een therapeutische leefomgeving komt aan bod. We zullen de verbinding leggen tussen de verschilende theoretische kaders en aan de hand van voorbeelden en activiteiten de vertaalslag maken naar de praktijk. “Ja, maar HOE dan?”is de vraag waar we antwoorden op willen geven en samen met de deelnemers willen vinden. 

Het zal een actieve workshop worden waarbij er een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk. Input vanuit de deelnemers en hun expertise vanuit hun vakgebied is van harte welkom.

3. PMT binnen Familiegerichte Intensieve Traumabehandeling (FITT) voor Jongeren van 12-23 jaar – door Janneke Hatzmann en Manon Willemsen (max 20 deelnemers)

Janneke Hatzmann is momenteel werkzaam als psychomotorisch therapeut bij het Kind en Jeugd Traumacentrum (Kenter Jeugdhulp), een traumacentrum dat is opgezet vanuit de visie dat trauma en het lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Janneke is eerder werkzaam geweest als onderzoeker en docent op PMT-opleiding bij de Hogeschool Windesheim.

Manon Willemsen

Manon is werkzaam als psychomotorisch therapie bij YouSense, een kleine psychologiepraktijk die zich richt op herstel in hechtingsrelaties en trauma. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk, Bodhi therapy, waar zij trauma informed yoga biedt. Manon is eerder werkzaam geweest bij het KJTC waar zij heeft meegeschreven aan het PMT-onderdeel van de FITT. 

In deze workshop bespreken we het belang van PMT binnen de FITT. We gaan in op de thema’s die aan bod komen binnen deze traumabehandeling, hoe trauma lijfelijk zichtbaar is in de zaal, en het belang van een trauma-sensitieve therapeutische attitude.

4. Woede Wrok Wraak - protocol door Bart van Arensbergen

Bart van Arensbergen: ik ben naast psychomotorisch therapeut ook veteraan. Als marinier heb ik veel met alle vormen van agressie te maken gehad. Helaas waren er ook vele momenten waarin ik iets had willen doen maar het mocht niet: “had ik maar’ is een gevoel wat is blijven hangen. Als pmt’er Stichting ARQ had ik veel te maken met voormalig geüniformeerden die dit gevoel herkende.

Het EMDR WWW- protocol was in veel gevallen niet voldoende, het lijf wil ook wat! Uit deze behoefte is het psychomotorisch woede wrok wraak protocol ontstaan, al dan niet simultaan met EMDR. Later, in eigen praktijk, kwam ik ook een aantal kinderen tegen die met dergelijke gevoelens worstelen. Ook hier helpt het wwwprotocol, aangepast naar hun behoefte, vaardigheden en mogelijkheden.

Ronde 2:

5. Protocol “Slapende honden? Wakker maken!” - door Kim Haverkate en Gerda Dieleman (beiden werkzaam als psychomotorisch therapeut bij Yulius) (max 12 deelnemers)

Kim Haverkate: ik heb in 2018 de master PMT afgerond en ben daarna 5 jaar werkzaam geweest bij Centrum '45. Nu werk ik sinds een halfjaar bij Yulius en ben ik betrokken bij een klinische afdeling en ambulante jeugdzorg. Binnen de teams waar ik werk proberen we samen te onderzoeken of de problemen thuis of op school vanuit kindproblematiek te verklaren is of dat er systemisch meer aan de hand is. Ik werk met kinderen tussen de 7 en 12 jaar in de zaal en ook met de gezinsbehandelaren en het hele gezin in de zaal.

Gerda Dieleman: ik ben in 1999 afgestudeerd in Zwolle als PMT er. Binnen Yulius heb ik gewerkt voor verschillende afdelingen maar de laatste jaren werk ik vooral voor de kliniek en de polikliniek met de doelgroep trauma en hechting waarbij de leeftijd tussen de 6 en 12 jaar ligt (kliniek) en tussen de 5 en 18 jaar (polikliniek). Ik werk individueel, met groepen en met gezinnen. Vanuit de kliniek werk ik multidisciplinair met het protocol Slapende honden wakker maken als stabilisatie methode voor de traumaverwerking van chronisch getraumatiseerde kinderen. 

Onze workshop gaat over kinderen die op jonge leeftijd chronisch getraumatiseerd zijn. Wanneer zijn zij klaar voor traumabehandeling en wat kun je doen wanneer het kind vermijdend is en niet open staat voor traumabehandeling? Het protocol slapende honden wakker maken kan duidelijkheid geven over de voorbereiding op traumaverwerking, welke stappen er gezet kunnen worden en welke disciplines samenwerken in belang van het kind zoals school, ouders, groepsleiding en systeemtherapeut. De rol van de PMT er binnen dit protocol en werkvormen die er ingezet kunnen worden komen deze workshop eveneens aan bod. 

6. Sherborn samenspel (een lichaamsgerichte methode voor ouder en kind) – door Malou van de Bunte (max. 16 deelnemers)

Malou van de Bunte: Vanuit het bedrijf Hechter! ben ik opgeleid tot samenspel therapeut en werkzaam binnen Pactum jeugd- en opvoedhulp. Samenspel richt zich op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechtingsrelatie tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s) middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek. Daarnaast ben ik ook betrokken bij ‘Samentijd’ een praktisch, traumasensitief en lichaamsgericht programma op de dagbehandelingsgroepen.

Wees welkom bij deze interactieve, ervaringsgerichte workshop waarin we samen in beweging komen en plezier gaan maken. In deze workshop staan we stil bij hoe lichaamsgericht werken bij kan dragen aan en veilig klimaat, de sociaal-emotionele ontwikkeling, emotieregulatie en het zelfvertrouwen. Ook het belang van de attitude van jou als hulpverlener komt aan bod, je bent immers zelf het belangrijkste instrument. De intentie van deze workshop is om jullie als collega’s ‘aan’ te zetten om te kijken hoe je deze lichaamsgerichte aanpak een plek kan geven binnen jouw werksetting.

7. Sensomotorische Psychotherapie door René de Weerd (psychomotorisch therapeut werkzaam in de Kind en jeugdpsychiatrie bij GGZcentraal Fornhese)  (max 16 deelnemers)

René de Weerd: ik werk met jonge kinderen ( 0-12 ) en hun gezinnen. Ik ben in mijn werken als PMT -er sterk beïnvloed nadat ik  level 1 + 2 van de Sensomotorische psychotherapie had gevolgd. Sensomotorische psychotherapie (SP) is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte behandelmethode voor trauma verwerking en herstel van gehechtheid. 

In de workshop wil ik stil staan bij de 5 basis bewegingsvormen (Bainbridge-Cohen, 1993) Door deze te laten ervaren en deelnemers meer bewust te maken van de taal van het lichaam, voorbij de woorden en de theorie. Het meer verstaan van de intelligentie van het lichaam om bij stagnatie te zorgen voor regulatie en voor stimulatie bij onder-activatie..  SP heeft als aangrijpingspunt het lichaam. Het is een bottom-up benadering waarbij het lichaam het verhaal vertelt. De therapie richt zich op de act of triump , spanningsvermindering en het repareren van de gemiste ervaring.

8. Woede Wrok Wraak protocol - door Bart van Arensbergen (geen max)

Bart van Arensbergen: ik ben naast psychomotorisch therapeut ook veteraan. Als marinier heb ik veel met alle vormen van agressie te maken gehad. Helaas waren er ook vele momenten waarin ik iets had willen doen maar het mocht niet: “had ik maar’ is een gevoel wat is blijven hangen. Als pmt’er Stichting ARQ had ik veel te maken met voormalig geüniformeerden die dit gevoel herkende.

Het EMDR WWW- protocol was in veel gevallen niet voldoende, het lijf wil ook wat! Uit deze behoefte is het psychomotorisch woede wrok wraak protocol ontstaan, al dan niet simultaan met EMDR. Later, in eigen praktijk, kwam ik ook een aantal kinderen tegen die met dergelijke gevoelens worstelen. Ook hier helpt het wwwprotocol, aangepast naar hun behoefte, vaardigheden en mogelijkheden.

Aantal uren scholing: 4,5

Locatie:

Hogeschool Windesheim

Campus 2

8017 CA ZWOLLE

Ingang: A-S

Annuleringsvoorwaarden

Let op!
Na aanmelden is het niet mogelijk je deelname te annuleren en de inschrijf kosten terug te storten. Wel is het mogelijk om iemand voor jou in de plaats deel te laten nemen aan de studiedag. Mail in dat geval naar secretariaat@vaktherapie.nl

Algemene vragen: secretariaat van de FVB: 030 - 28 00 432, secretariaat@vaktherapie.nl

Voor inhoudelijke vragen: Kindjeugd@nvpmt.nl


 

Programma van Trauma, daar moet je naar toe! PMT bij kinderen en jongeren met trauma

Op vrijdag 14 juni:
11:30 - 12:45 Workshop 1 ronde 1: in de Kind en jeugdpsychiatrie bij GGZ centraal Fornhese) (
  Workshop 2 ronde 1: 2. PM(K)T en het Neurosequentiële model van Therapie (NMT); traumabehandeling vanuit de NMT vormgeven – door Lena Bastian
  Workshop 3 ronde 1: 3. PMT binnen Familiegerichte Intensieve Traumabehandeling (FITT) voor Jongeren van 12-23 jaar – door Janneke Hatzmann en Manon Willemsen
  Workshop 4 ronde 1: Woede Wrok Wraak - protocol door Bart van Arensbergen
13:30 - 14:45 Workshop 5 ronde 2: 5. Protocol “Slapende honden? Wakker maken!” - door Kim Haverkate en Gerda Dieleman (beiden werkzaam als psychomotorisch therapeut bij Yulius)
  Workshop 6 ronde 2: Sherborn samenspel (een lichaamsgerichte methode voor ouder en kind) – door Malou van de Bunte
  Workshop 7 ronde 2: Sensomotorische Psychotherapie door René de Weerd (psychomotorisch therapeut werkzaam in de Kind en jeugdpsychiatrie bij GGZcentraal Fornhese)
  Workshop 8 ronde 2: Woede Wrok Wraak - protocol door Bart van Arensbergen

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Voorwaarden en prijzen

Ticket Prijs
Leden NVPMT € 60,00
Niet leden NVPMT € 90,00
Studentleden NVPMT € 20,00
Sluiten