Over Uitnodiging AV en themamiddag NVVS 2 maart 2022

Uitnodiging AV en themamiddag NVVS 2 maart 2022

Beste leden van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de AV van de NVVS op 2 maart 2024 van 11.00 tot 16:00 uur in Nijkerk. De AV wordt gehouden in de Schakel in Nijkerk (Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk). De Inloop is vanaf 10.30. Vanaf 11.00 u. bekijken we onder andere het secretarieel en financieel jaarverslag/begroting en bespreken we hoe het met de NVVS en de FVB gaat; m.n. de plannen voor 2024 zijn interessant voor alle leden!

 We zouden graag een nieuwe secretaris, een portefeuillehouder Communicatie en een portefeuillehouder Kennisinnovatie kiezen. Voor het secretariaat en kennisinnovatie draaien de kandidaten al even mee. Daarnaast zijn er ook vacatures bij de commissie communicatie, de redactie en de accreditatiecommissie.

 Van het bestuur nemen Mirjam Raemakers en Ellen Middelveld afscheid. Zij hebben vele jaren ontzettend veel voor ons bestuur én voor de NVVS gedaan op het gebied van resp. kennisinnovatie en communicatie.

 Maar ook voorzitter Sanne de Theije, zou graag het stokje over willen dragen aan een nieuwe, enthousiaste voorzitter, die de kans krijgt een heel jaar ingewerkt te worden door de huidige voorzitter.

 Mocht je één van de genoemde functies willen vervullen, dan horen we dat graag!

 In de middag gaan we inhoudelijk de verdieping in.

 Onderzoek onder loep genomen

 Het middagprogramma (vanaf 13.15 uur) wordt dit jaar verzorgd door Heidi Lesscher (Neurobiologisch onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en deskundige in verslavings- en spelonderzoek) (https://youtu.be/goRkNqIGEzQ) en Myrthe Kluin (Module-leider Onderzoek aan de Master Speltherapie bij CHE) in samenwerking met Lenette Raaijmakers en Mirjam Raemakers, speltherapeuten en bestuursleden NVVS met de portefeuille kennisinnovatie. Zij worden ondersteund door Cora van Schaik (Docentonderzoeker aan de Master speltherapie CHE en speltherapeut) en Gwen Stücklschwaiger (Speltherapeut, eigenaar praktijk Verbeeltenis en ontwerper Verbeeltenis vertelkaarten). Heidi vertelt over het effect dat spelen heeft op ons leven. Spel is leuk, en we herkennen het als we het zien. Maar wat doet spelen eigenlijk met onze hersenen? Hoe spelen kinderen en wat doen volwassenen om dat te faciliteren? Wat voor een rol heeft spel in de ontwikkeling van emotie en cognitie? Myrthe neemt ons mee in haar zoektocht op welke wijze speltherapeuten o.a. spel inzetten bij observatie/diagnostiek en behandeling middels speltherapie. Wat is er allemaal al bekend over ons handelen? Hoe zetten wij spel in om de ontwikkeling van emotie en cognitie te bevorderen?

In het tweede gedeelte van de middag ga je zelf als ‘onderzoeker’ aan de slag en gaan we samen ontdekken op welke verschillende manieren onderzoek naar speltherapie gedaan kan worden. Hierbij staat het zelf ervaren hoe leuk het doen van onderzoek is, centraal. Vanuit verschillende manieren van onderzoek doen, kun je ervaren welk type onderzoek bij je past en hoe je zelf in de toekomst deel kunt gaan uitmaken van onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van speltherapie.

 Deze middag wordt geaccrediteerd bij het register vaktherapie

 Opgeven kan via de link.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

 Hedwig Boor

Secretaris NVVS

 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten